Hur högt flyger en luftballong?

Hur högt flyger en luftballong? Det korta svaret är allt mellan ett par hundra meter och ett par tusen meter – för kommersiella ballongfärder. Det finns dock många undantag.

Kommersiella turer

Arrangörerna bakom turerna på den här sidan flyger upp till omkring 1 000 meter. Stora delar av turen flygs dock på lägre höjd än så. Eftersom turerna ofta arrangeras över städer ser piloten till att ha en höjd på minst 300 meter. Utanför bebyggda områden menar många att mellan 150 och 400 meter är en fin höjd att ligga på.

 

Vad begränsar en luftballong från att flyga superhögt?

Höjden på en luftballongsfärd bestäms i stor utsträckning av den omgivande luftens temperatur, ballongens storlek och mängden tillgängligt bränsle för att värma upp luften inuti ballongen.

Mer och mer värme krävs

När ballongen stiger högre upp i atmosfären blir luften utanför kallare och trycket minskar. Det innebär att luften i ballongen måste värmas mer och mer för att fortsätta stiga. Problemet är att vanliga luftballonger inte klarar hur mycket värme som helst – risk för överhettning finns.

Syre

En annan begränsning är att syret börjar ta slut när luftballongen stiger tillräckligt högt upp. En förutsättning för sådana turer är alltså att pilot och/eller passagerare har med sig syre i korgen.